15. Europejski Festiwal Filmowy
INTEGRACJA TY i JA - 4-8 września 2018 r.

Aktualności

List od Nidala Al-Dibsa

Nidal Al-Dibs

Szanowna Pani Barbara Jaroszyk,
Dyrektor Europejskiego Festiwalu Filmowego Integracja Ty i Ja

Pragnę na początku serdecznie podziękować za zaproszenie mnie do udziału w jury 13. Europejskiego Festiwalu Filmowego Integracja Ty i Ja oraz gościnę w pięknym miasteczku festiwalowym i Koszalinie.

Obecność na Waszym Festiwalu pozwoliła mi zapoznać się z twórczą inicjatywą, która służy nie tylko rozwojowi i promocji sztuki filmowej, ale przede wszystkim jest przedsięwzięciem, które wzbogaca myśl humanistyczną i wpływa na wzmocnienie relacji międzyludzkich i interakcje bez barier. To mocny fundament dla tworzenia atmosfery akceptacji inności we wszystkich aspektach, a tego właśnie nasz świat najbardziej w tej chwili potrzebuje.

Spędziłem z Wami sześć wspaniałych dni pełnych wzruszających chwil. To dla mnie niesamowite doświadczenie – poznanie Waszego zespołu i znakomitych członków jury, możliwość obejrzenia tak wielu pięknych filmów, poznanie polskiej twórczości filmowej, a także kontakt ze wspaniałą publicznością festiwalową.

Dziękuję za Pani serdeczność i i uśmiech, który zasługuje na szczególne wyróżnienie. Proszę raz jeszcze przyjąć moje gratulacje za Festiwal, a także wyrazy uznania za Pani wkład i w działalność na rzecz dialogu, humanizmu i rozwoju kina.

Wraz z moją rodziną życzę kolejnych wspaniałych edycji, z nadzieją, że będę mógł wziąć w nich  udział.

Z wyrazami szacunku,
Nidal Al-Dibs