18. Europejski Festiwal Filmowy
INTEGRACJA TY i JA - 7-11 września 2021 r.

Aktualności

Laureaci 18. EFF Integracja Ty i Ja

W piątkowy wieczór poznaliśmy laureatów tegorocznego festiwalu. Jury postanowiło przyznać wyróżnienia i statuetki Motyla 2021 filmom fabularnym, dokumentalnym i amatorskim.

Jury obradowało w składzie: Adam Woronowicz (przewodniczący), Marta Lipińska, Wojciech Otto i Marcin Bortkiewicz. O statuetki rywalizowały 33 filmy.

Wyróżnienie w kategorii filmów amatorskich otrzymał Macieja Książko za film pt: „Marzenie”. 

Motyla 2021 w kategorii filmów amatorskich gremium przyznało Marcinowi Truszczyńskiemu za film pt: „Dziewczynka z zapałkami”.

DZIEWCZYNKA Z ZAPAKAMI

W kategorii film dokumentalny wyróżnienie otrzymały dwa filmy - „Synek” w reżyserii Pawła Chorzępy oraz „On the Edge” Rina Papish.

Statuetkę Motyla 2021 za najlepszy film dokumentalny otrzymała produkcja  „Jeden dzień dłużej” Moniki Meleń.

JEDEN DZIE DUEJ

 

W kategorii film fabularny jury przyznało wyróżnienie filmowi  „Ondyna” Tomasza Śliwińskiego.

Motyla 2021 za najlepszy film fabularny trafił do filmu „Moje serce” Damiana Kocura.

MOJE SERCE

 

Nagroda publiczności trafiła do filmu dokumentalnego „Neurochirurg” Magdaleny Zagały. 

Nagrodę Rektora Politechniki Koszalińskiej otrzymał film „Gosia@Tomek” Christine Jezior. Film wybrało Jury Młodzieżowe w składzie: Emil Gański (przewodniczący), Marcelina Lewińska i Rozalia Flaczyńska. Członkowie gremium to studenci Politechniki Koszalińskiej.