19. Europejski Festiwal Filmowy
INTEGRACJA TY i JA - 6-10 września 2022 r.

Konto Biura Organizacyjnego EFF Integracja Ty i Ja

Koszalińskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne
plac Polonii 1
75-415 Koszalin

Numer konta bankowego:

40 1240 3653 1111 0000 4188 3585

Bank PeKaO S.A. II Oddział w Koszalinie